top of page

 ד״ר שושנה הלמן פסיכולוגית

ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

הדרכה קבוצתית -פברואר 2024

הדרכה ניתנת למטפלים הרוצים להתמחות בשיטת גוטמן.

הדרכה לאחר השתלמות בשלב ראשון,שני או שלישי של שיטת גוטמן:

הדרכה זו ניתנת באופן  קבוצתי למטפלים שסיימו שלב 1 , 2 או 3 הן בארה״ב או בישראל ומעוניינים לשפר את  הטכניקות הטיפוליות שלהם על פי השיטה. כן תינתן הדרכה לגבי שלב ההערכה והשאלונים בעברית שתורגמו על ידי.

ההדרכה ניתנת מרחוק על ידי שימוש בתוכנת זום.

מתארגנת קבוצת הדרכה שתפגש פעמיים בחודש פברואר. ב-11.2.2024 ו-18.2.2024 בשעות 18:00 -19:00 המחיר לשני המפגשים הוא 100 שקל. המפגשים יתבססו בעיקר על הצגת מקרים של טיפול זוגי בשיטת גוטמן. למעוניינים יש להרשם בדף יצירת הקשר.

התקנת תוכנת זום:

zoom.jpg
הדרכה לצורך הסמכה

מכון גוטמן העניק לי את האפשרות לתת הדרכה  והסמכה למטפלים שסיימו שלב 3 בשיטת גוטמן. (במקום לעשות זאת דרך המכון בארה״ב). תעודת ההסמכה הסופית תינתן על ידי מכון גוטמן בארה״ב  על פי המלצתי.  פרוט התהליך להסמכה מפורט להלן. יש למלא את השאלונים בכדי להתקבל למסלול ההסמכה. לאחר קבלת המועמד להדרכה עם כל המסמכים הנלווים שיתבקש להמציא, נקבע את הזמנים לצורך ההדרכה.

bottom of page