ד״ר שושנה הלמן פסיכולוגית

ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת

הדרכה

הדרכה ניתנת למטפלים הרוצים להתמחות בשיטת גוטמן.

הדרכה לאחר השתלמות בשלב ראשון או שני של שיטת גוטמן:

הדרכה זו ניתנת באופן אינדיבידואלי או קבוצתי למטפלים שסיימו שלב 1 או 2 הן בארה״ב או בישראל ומעוניינים לשפר את  הטכניקות הטיפוליות שלהם על פי השיטה. כן תינתן הדרכה לגבי שלב ההערכה והשאלונים בעברית שתורגמו על ידי.

למעוניינים בהדרכה מרחוק, יש אפשרות להשתמש בתוכנת זום הן באופן אישי והן באופן קבוצתי. יצירת הקבוצות הן באחריות המודרכים (אלא אם כן החלה קבוצה ויש אפשרות להצטרף).

התקנת תוכנת זום:

zoom.jpg
הדרכה לצורך הסמכה

מכון גוטמן העניק לי את האפשרות לתת הדרכה  והסמכה למטפלים שסיימו שלב 3 בשיטת גוטמן. (במקום לעשות זאת דרך המכון בארה״ב). תעודת ההסמכה הסופית תינתן על ידי מכון גוטמן בארה״ב  על פי המלצתי.  פרוט התהליך להסמכה מפורט להלן. יש למלא את השאלונים בכדי להתקבל למסלול ההסמכה. לאחר קבלת המועמד להדרכה עם כל המסמכים הנלווים שיתבקש להמציא, נקבע את הזמנים לצורך ההדרכה.

קבצים להורדה:

pdf-2127829_1280.png
pdf-2127829_1280.png